AVGAVG


Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle,

Gevestigd aan de Doorntjes 22-s, 1861 VJ te Bergen (nh), is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mille-stelle.nl/www.stichtingmillestelle.nl:

Doorntjes 22-s, 1861 VJ te Bergen (nh). Telefoonnummer 06-18119111.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle verwerken de persoonsgegevens die zijn verstrekt door de

ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen onder de 16 jaar en door de kinderen hiertoe zelf bevoegd in de leeftijd

van 16 jaar en ouder.Het delen van persoonsgegevens met derden

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle deelt geen persoonsgegevens, uitsluitend na

expliciete toestemming van ouders of van wettelijke vertegenwoordigers van kinderen onder de 16 jaar of na toestemming van de kinderen zelf die

ouder zijn dan 16 jaar.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De door ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen onder de 16 jaar of door kinderen ouder dan 16 jaar verstrekte

persoonsgegevens kunnen te allen tijde door hen zelf worden ingezien, worden aangepast of verwijderd

indien dit wenselijk is.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- voor-en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn voor gebruik van de bedrijfsvoering van Mille Stelle als mede om te

kunnen communiceren met ouders en kinderen over de lessen, de workshops, de voorstellingen en

presentaties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden

verwerkt

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle verwerken de persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

- Het afhandelen van de betaling van de lessen en kaartjes voor de voorstellingen

- correspondentie inhoudelijk voorstellingen

- Telefoonnummers voor geval een kind niet verschijnt bij de les, ziek is en gehaald dient te worden

- geboortedata voor de verjaardagen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle bewaren de persoonsgegevens niet langer dan

strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat betekent dat

de gegevens alleen bewaard blijven zolang een kind musical-lessen volgt of anderszins verbonden is aan

Mille Stelle.


Het delen van persoonsgegevens met derden

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle deelt geen persoonsgegevens, uitsluitend na

expliciete toestemming van ouders van kinderen onder de 16 jaar of na toestemming van de kinderen zelf die

ouder zijn dan 16 jaar.

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De door ouders van kinderen onder de 16 jaar of door kinderen ouder dan 16 jaar verstrekte

persoonsgegevens kunnen te allen tijde door hen zelf worden ingezien, worden aangepast of verwijderd

indien dit wenselijk is.

Daarnaast hebben zij het recht om de reeds verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Musicaltheaterschool Mille

Stelle & Stichting Mille Stelle. Dit bezwaar kan via de mail (maasnijs@hotmail.com) worden verstuurd en

zal per ommegaande worden beantwoord.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Musicaltheaterschool Mille Stelle & Stichting Mille Stelle neemt de bescherming van van de

persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan