Donaties

Stichting Mille Stelle is een Stichting die kinderen met ziekte, handicap of het leven "emotioneel" op de kop staat te laten genieten van theater, zang en dans.
Bestuur en vrijwilligers werken voor de stichting om niet. Docenten en andere professionals worden vergoed.

Het organiseren, maken en opvoeren van producties, alsmede het geven van special need workshops kost veel geld. Giften zijn dan ook zeer welkom.

De stichting heeft de ANBI-status. U kunt uw gift dus aftrekken van de belasting.

Maak uw bedrag over op NL86 RABO 0338 0271 14 ten name van Stichting Mille Stelle.

Hoi Carolien ik heb alle cupcakes verkocht en

alle flyers uitgedeeld en heb 88 euro en 10 cent heel veel geld en ik geef alles aan de stichting.. .groetjes Manouk.